Blanketter

Här kan ni ladda ned blanketter för olika tjänster och ansökningar.
När ni har laddat ned blanketten kan ni öppna den med en pdf editor och sedan skriva in all information. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. Skicka sedan in den till ordföranden eller sekreteraren i styrelsen.

Medlemsansökan (pdf)
Medlemsinsatsen är 100 kronor och nuvarande årsavgift är 100 kr
Vi skickar ut faktura när vi har fått in Er medlemsansökan.

Val av tjänster (pdf)
För er som har anslutet er fastighet till nätet och vill välja vilka tjänster ni ska ha inkopplade.
Se även på Allmänna Villkor för anslutning (pdf)

Överlåtelse av fastighet / utträde ur föreningen (pdf)
Ansökan om utträde ur föreningen av ansluten fastighet och överlåtelse av medlemskapet till den nya fastighetsägaren.

Vid överflyttning av det kollektiva avtalet till den nya ägaren gör man på följande sätt:

    • Utflyttare ringer in till Telia och anmäler att han ska flytta ut från adressen. Telefon 020-202070
    • Inflyttaren anmäler sig till Telias kundtjänst och aktiverar sig som boende till adressen. Man kan aktivera sig på www.telia.se/aktivera alternativt ringa till 020-202070
    • Då kommer tjänsterna att registreras på rätt person.

Val av fakturering

Val av fakturering e-post / Brev (pdf)
Vill ni ändra fakturerings sätt använd denna blanketten.

Att tänka på för det kollektiva avtalet.

Ändringar av det kollektiva avtalet kan endast göras två gånger per år. Detta gäller både inkoppling, respektive urkoppling av tjänsterna. Anmälan om in- eller ur-koppling av tjänster måste vara oss tillhanda skriftligt, eller via e-post.
Period 1: anmälan senast den 1 april, ändring sker sedan i början av juni.
Period 2: anmälan senast den 1 september, ändring sker i början av november.

Tänk på att det inte går att ”växelvis” koppla in/ur tjänsterna. In/ur koppling av den kollektiva tjänsten utanför dessa perioder medför en kostnad på för närvarande 4600:- plus moms.

Ansökningar lämnas eller skickas till sekreteraren i styrelsen. (Se adress under styrelse)
Blanketter se ovan.